Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   
Zamiast wstępu„Kto nie zna przeszłości, nie może zrozumieć teraźniejszości. Kto nie rozumie teraźniejszości, nie może kształtować przyszłości.“

     (George Santayana, 1863-1952)

Do młodych (fragment)

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele —
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi:
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!
          (Adam Asnyk, 1838-1897)

Zebraliśmy w tym dziale wybrane informacje dotyczące historii nie tylko naszej wsi, ale także regionu, do którego ona przynależy. Nie jest naszym zamiarem prezentowanie tutaj obszernej pracy źródłowej "na temat", to zadanie dla historyków czy przedstawicieli innych dziedzin. Staraliśmy się tutaj, korzystając z dostępnych nam źródeł, rzetelnie i z dobrą intencją opowiedzieć o miejscu, które znamy i które jest nam bliskie emocjonalnie. Nasze teksty opracowane zostały na podstawie dostępnej nam literatury fachowej oraz innych materiałów informacyjnych i źródeł (wskazówki bibliograficzne umieszczamy w szpalcie po prawej stronie tekstów). Opowieści historyków czy też kronikarzy uzupełniamy czasem własnymi (czyli osób w jakiś sposób związanych ze wsią i regionem) komentarzami, przeżyciami i wspomnieniami.
Chcemy opowiedzieć tu także nasze małe historie, historie z naszego życia, z życia naszych rodzin i znajomych, których losy są lub były związane z tym miejscem, opowiedzieć historie zachowane w naszej pamięci, we wspomnieniach. Chcemy je ocalić od zapomnienia, a także zachować pamięć o naszych przodkach, bo przecież - "Kto nie szanuje przeszłości, traci przyszłość, a kto niszczy swoje korzenie nie może rosnąć i się rozwijać“ (malarz i architekt Friedrich Hundertwasser, 1928-2000).
(oprac. 21.01.2021)

początek strony