Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   
KULTURA - co znajdziecie u nas pod tym hasłem


Słowem tym określamy bardzo wiele obszarów aktywności czy też działalności człowieka. Niemożliwe jest się pokusić tu o jedną i jednoznaczną definicję słowa "kultura" i nie zamierzamy tego robić. Kto chce, może znaleźć w internecie wiele odniesień do tego wieloznacznego terminu, poczynając od próby zdefiniowania go w internetowej encyklopedii WIKIPEDIA.

Biorąc pod uwagę wieloznaczność tego pojęcia, postaramy się równie wieloznacznie i na różne sposoby zaprezentować/opisać aktywny sposób życia mieszkańców wsi Kot dziś, także uzupełniony nieco o historyczną perspektywę, w obszarach takich jak życie codzienne, praca, działalność twórcza, wypoczynek czy życie społeczne. Nasze informacje pogrupowaliśmy w kilka tematów, do których prowadzą hasła znajdujące się pod nawigacją.

Znajdziecie tutaj wiele informacji z różnych obszarów aktywności życia nie tylko mieszkańców wsi Kot, ale także urlopowiczów, mieszkańców "weekendowych", byłych mieszkańców wsi, czy tych, którzy trafili tu przejazdem, przypadkiem, w odwiedziny,... i pozostawili swój ślad w pamięci "tutejszych", we wspomnieniach własnych, które nam udostępnili, czy też na inny sposób utrwalili swoją obecność w Kocie.początek strony