Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   Impresum


Informacja ogólna

Nasza oferta informacyjna znajdująca się na niniejszych stronach internetowych jest projektem wyłącznie prywatnym. Nie ma wprawdzie obowiązku umieszczania "Impresum" na prywatnych stronach www, jednakże w przeszłości dochodziło do akcji ostrzeżeń przeciwko właścicielom takich projektów internetowych, dlatego też umieszczamy tu dobrowolnie podstawowe informacje, jakie należą do Impresum.

Odpowiedzialność za treści:


Redakcja:
Bernard i Celina Mack
Kot - Berlin

Właściciel strony:
Celina Kwiatek-Mack
Berlin

Kontakt:
E-Mail: redakcja[at]kot-mazury.cemak.de
Telefon: +49 30 606 7503

Odpowiedzialność za treści i opracowania prezentowane na niniejszych stronach www podlega niemieckiemu prawu. Jako właściciel strony internetowej jestem odpowiedzialna zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za własne treści na wszystkich moich stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jestem zobowiązana do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu mnie o odpowiednich naruszeniach natychmiast usunę zakwestionowaną zawartość informacji zewnętrznych.

Publikowane przez nas treści przygotowywane są z najwyższą starannością, wiarygodnością i dostępnością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność, oraz zastrzegamy sobie prawo do błędów. Zastrzeżenie to podlega przepisom ustawowym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości korzystanie ze stron internetowych na własną odpowiedzialność.

Źródło: https://www.e-recht24.de


Prawa autorskie:

Treści i prace zamieszczone na naszej stronie internetowej podlegają niemieckiej Ustawie o prawach autorskich. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystania wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora względnie wytwórcy. Zezwala się jedynie na pobieranie lub kopiowanie tej strony do celów prywatnych, nie do celów komercyjnych.
Wszystkie teksty oraz wykorzystane tu obrazy czy zdjęcia nie mające dalszych odniesień, są naszą własnością i nie mogą być wykorzystywane bez naszej wyraźnej zgody. Jeśli jesteś nimi zainteresowany, nawiąż z nami kontakt.
Pliki udostępnione przez nas do pobrania i ich kopie są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Staramy się zawsze przestrzegać praw autorskich osób trzecich wzgl. korzystać z prac wykonanych samodzielnie, bez licencji. Treści osób trzecich zawarte na naszej stronie chronione są prawami autorskimi tych osób i oznaczone są one jako treści obce. Jeżeli mimo wszelkich naszych starań zauważyli Państwo jakiekolwiek oznaki naruszenia praw autorskich, prosimy o kontakt. W razie naruszenia powyższych praw natychmiast usuniemy treści, które nie są z nimi zgodne.

Warunki mające zastosowanie do tej strony są równoważne z licencją Creative Commons:
Możesz powielać, rozpowszechniać i publicznie prezentować treści niniejszej www-strony pod warunkiem, że podasz nazwę autora, nie użyjesz tych materiałów do celów komercyjnych, nie modyfikujesz ich, ani nie użyjesz ich jako podstawy do innych prac.

początek strony


Odpowiedzialność za linki:

Nasza strona www zawiera linki zewnętrzne i/lub odniesienia do treści zewnętrznych. Na nie, jako autorzy tej strony, nie mamy żadnego wpływu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, funkcjonalność i dostępność. Za zawartość wskazanych przez linki stron odpowiedzialny zawsze jest ich właściciel lub operator oferujący strony.
Strony, do których prowadzą linki zostały przez nas sprawdzone w momencie ich założenia i nie wykazywały niezgodnych z prawem zawartości. Stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona i możliwa bez konkretnych dowodów wskazujących na naruszanie prawa. W przypadku wyjścia na jaw faktu naruszenia prawa, tego rodzaju linki zostaną natychmiast usunięte.


Sprzeciw wobec Email-i z materiałami reklamowymi:

Wyrażam niniejszym sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych na naszych stronach celem wysyłania nie zamawianych i niechcianych materiałów reklamowych i/lub informacyjnych. Właściciel strony internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wykorzystywania naszych danych do przysyłania niezamówionych informacji promocyjnych, takich jak np. spam e-mail i in.

początek strony