Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   

Krótko o historii regionu

[Oprac. Bernard Mack]

Minęło już kilkaset (a może i jeszcze więcej?) lat od momentu, kiedy pierwsi osadnicy zamieszkali na tych terenach. Niestety, po tych zamierzchłych czasach nie zachowało się wiele dokumentów źródłowych. Historycy i archeologowie od dawna "przekopują" więc ziemię, biblioteki i archiwa, a z uzyskanych "kawałków" informacji próbują mniej lub bardziej dokładnie opowiedzieć nam jak najwięcej o tych dawnych czasach. Ta narracja, tak jak prawie każda opowieść o przeszłości, zawiera opisy rzeczywistych faktów i zdarzeń (opartych o zachowane źródła pośrednie lub bezpośrednie) pomiesznych z wyobrażeniami o świecie i życiu, jakie mają ludzie każdej epoki, z której pochodzą te opisy. Chcemy tutaj opowiedzieć czego dowiedzieliśmy się z różnych źródeł, zwrócić uwagę na niektóre z tych opisów, odwołać się czasem do cytatów, a nieraz także uzupełnić tekst o nasz komentarz.

Chcieliśmy tutaj w skrócie przybliżyć zarys historyczny regionu, w którym znajduje się nasza wieś. Ziemie te "od zawsze" były terenami pogranicza, na których splatały i przeplatały się losy przede wszystkim polskich i niemieckich mieszkańców.

Przed rokiem 1200 mieszkały tu pogańskie plemiona Prusów, Jaćwingów i Galindów. Nie do końca wiadomo jak potoczyły się losy dwóch ostatnich plemion. Według niektórych legend Galindowie zostali wymordowani przez Jaćwingów, inne z kolei mówią o tym, że to Krzyżacy przyczynili się do upadku Galindów. Źródła niemieckie podają, że duża część Galindów wyemigrowała wraz z Gotami.
Pozostałe "resztki" plemion zasymilowały się z późniejszą polską i niemiecką ludnością napływową. W 1226 roku książe Konrad I mazowiecki sprowadził na te ziemie Zakon Krzyżacki, aby z jego pomocą zająć tereny Prusów. Sojusz z papieżem i misja nawrócenia pogan na chrześcijaństwo przez Zakon doprowadziły do podboju tych terenów, skąd stopniowo wyparto mieszkających tu Prusów. Na terenach zabranych Prusom założone zostało księstwo krzyżackie (Prusy Zakonne), które formalnie nie było częścią Cesarstwa Rzymskiego. Wpływ Cesarstwa na jego funkcjonowanie był jednak nieformalnie znaczący.Długotrwałe wojny między Krzyżakami a Polakami zakończone zostały II traktatem toruńskim w 1466 roku. Na podstawie tego traktatu na części obszaru zajmowanego do tej pory przez Krzyżaków (w tym Warmia) utworzono Prusy Królewskie i dołączono je do Królestwa Polskiego.

Po zawarciu traktatu w 1525 roku między królem Polski Zygmuntem Starym a Albrechtem Hohenzollernem (ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego) Prusy Zakonne przekształcono w Księstwo Pruskie (Prusy Książęce), które formalnie stały się lennem Polski.

Za panowania Jana Kazimierza Prusy Książęce uzyskały w roku 1657 niezależność od Rzeczypospolitej, a w roku 1701 wraz z Brandenburgią utworzyły Królestwo Prus. Od 1871 weszło ono w skład Cesarstwa Niemieckiego. W latach 1871-1945 tereny Mazur należały do Rzeszy Niemieckiej.

Niezależnie kto w danym okresie historycznym sprawował władzę polityczną to zamieszkujący tereny Mazur ludzie (w większości pochodzenia polskiego lub niemieckiego) łączyli się w pary, rodzili dzieci, które z kolei zakładały swoje rodziny... i tak jest do dzisiaj. W zależności od osobistych przeżyć i emocji jedni uważali się za Polaków, inni za Niemców, jeszcze inni za Mazurów. Teraz dylemat "kim jestem?" powoli rozwiązuje się sam - wszyscy jesteśmy Europejczykami!

początek strony