Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   
Kim jest Mazur


[Oprac. Bernard Mack]

O charakterze Mazura (według opowieści Hessa von Wichdorff, Berlin 1915)

Mazur posiada szereg cennych cech: jest dobroduszny, uprzejmy i niezwykle porządny. Wykazuje życzliwość i uprzejmość nie tylko wobec ludzi o wyższej randze, ale także wobec swoich rówieśników. Rolnik mazurski jest niezwykle pracowity i martwi się o swoje rolnictwo od rana do późnego wieczora. Pozytywnym znakiem jest chęć do nauki, która charakteryzuje i wyróżnia mazurską młodzież, tak chłopców jak i dziewczęta.

Mazur wykazuje niezwykłą inteligencję i doskonałe rozumienie rzeczy - także tych, które są od niego odległe. Dąży do przodu i - jeśli pozwala mu na to ogólne zrozumienie - bardzo zależy mu na poprawie swojej pozycji społecznej. Tak jak wielu synów niższych klas z małych miasteczek wyjeżdża na uczelnię, także syn mazurskiego rolnika z własnej inicjatywy uczęszcza do zimowej szkoły rolniczej. Niezwykłe jest to, z jakim zrozumieniem wykorzystuje to, czego się tam nauczył, w praktyce we własnym gospodarstwie.

[...] Szlachetne konie są jego dumą i nie szczędzi wydatków ani wysiłku, aby uzyskać coraz lepsze potomstwo. Często znaleźć można wśród nich nieszkodliwy złośliwy charakter. Ponadto ma on wyraźne poczucie prawdziwego humoru, które powraca w wielu jego cechach charakteru. Zamiłowanie do towarzystwa i śpiewu związane jest z jego wesołym, pogodnym wnętrzem.

Jak każdy lud pierwotny Mazurzy wykazują wielkie przywiązanie do ojczystej ziemi. Piasek i wielkie góry Mazur kocha bardziej niż niziny swojej żyznej gleby. Jeśli wyruszy on dalej poza ojczysty skrawek, wkrótce ogarnie go bolesna tęsknota za domem i gdy tylko nadarzy się okazja, opuści najpiękniejsze tereny, aby ponownie dotrzeć do lasów i wzgórz swojej ojczyzny ”.

początek strony