Home | Kontakt | Impresum | | Deutsch   Sołectwo Kot - aktualne sprawy i działalnośćSołectwo Kot

Facebook to miejsce gdzie można najszybciej znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach, spotkaniach czy imprezach organizowanych dla/przez mieszkańców wsi. Nie brakuje tu też wielu zdjęć dokumentujących dzialalność i aktywność społeczną mieszkańców.
Konto na fb prowadzone jest przez jednego z mieszkanców wsi, adres URL: https://www.facebook.com/solectwo.kot/Na stronach Urzędu Gminy Jedwabno znajdują się m.in. informacje dotyczące historii gminy (w tym także troszeczkę o wsi Kot), a także o tym kto sprawuje funkcję sołtysa w poszczególnych miejscowościach gminy (Kadencja 2019-2024).
początek strony